Familieopstelling 1-op-1

” Jij hebt jouw lot. Dat lot hoort bij jou. Je voelt altijd kracht ontstaan als je je eigen lot aankijkt, draagt wat bij jou hoort en loslaat wat niet bij jou hoort”                                                             Els van Steijn 


Systemisch werk 

Familieopstellingen Arnhem Wat is systemisch werk? In een systemische sessie kijken we samen naar het familiesysteem of een deel van het familiesysteem waar jij uit voort bent gekomen. Belangrijke vragen in een systemische sessie zijn: Neem jij je eigen plek in, met het lot wat bij jou hoort? Of draag je misschien een deel van het lot van een (voor)ouder? Als je iets draagt wat niet bij jou hoort komen hier eigenlijk altijd klachten uit voort. Dit kan bijvoorbeeld zijn een vanuit jouw levensverhaal in dit moment onverklaarbaar gevoel van zwaarte, somberheid, vast zitten, een niet te verklaren angst (voor iets specifieks), grote vermoeidheid, niet vooruit komen met de dingen waar je zo naar verlangt in jouw leven, een verslaving.

Een andere vraag is: Is er een balans tussen geven en ontvangen? Gaat de stroom van ontvangen de juiste kant op? De natuurlijk stroom van geven  (met het beeld van een familiestamboom) is van boven naar beneden. De jongere generatie ontvangt van de eerdere generatie(s). Best vaak gebeurt het toch, omdat een (groot)ouder iets heeft gemist, door bijvoorbeeld het verlies van een partner (of ouder) dat 1 van de (klein)kinderen op de plek van de overleden partner of ouder komt te staan. Waardoor eigelijk de hele balans weg is in een gezin/familie. En het kind gaat geven aan de (groot)ouder en neemt een plek in en (deel van een) lot aan wat niet bij hem of haar hoort.  

Een andere belangrijke systemische wetmatigheid is: Iedereen in het systeem hoort erbij. Dus ook degene die bijvoorbeeld  iets heeft gedaan wat (sterk) wordt afgekeurd in het familiesysteem. Zolang er buitensluiting, ‘een zwart schaap’, is in een systeem, is dit voelbaar voor alle leden van het familiesysteem. Het is dan ook heel behulpzaam dat elk lid zijn of haar rechtmatige plek systemisch (weer) mag in nemen (ongeacht gedrag). 

In een 1-op-1-sessie kunnen we onderzoeken met een vraag die bij jou speelt of de klachten die je ervaart voortkomen uit een disbalans in het familiesysteem. Soms is het fijn om aansluitend een familie opstelling te doen met representanten, waarbij andere mensen jouw familieleden representeren. Als je dit zou willen kan ik je doorverwijzen naar ervaren collega’s.

Keer op keer zie ik opluchting ontstaan als de dingen op hun plek mogen vallen in een opstelling. Beter gezegd als iedereen op zijn of haar eigen plek gaat staan. De stroom van geven en ontvangen meer in balans mag komen en de juiste kant op stroomt. En iedereen er mag zijn in het systeem. 

Naast kijken naar jouw familiesysteem kunnen we ook in een sessie samen kijken naar een ander systeem waar jij deel vanuit maakt. Dit kan zijn de organisatie waar je werkt of het team waar jij deel vanuit maakt, je eigen onderneming, je voetbalclub, de school waar je kind naartoe gaat,  het dorp waar je woont en deel uitmaakt van de gemeenschap. Het land waar je woont; dit kan zijn je thuisland, of als je als expat woont in een ander land met een andere cultuur dan je land van herkomst. Het kan zijn dat je in 1 van de systemen/collectieven waar jij deel vanuit maakt iets tegen komt wat niet stroomt, wat je dwars zit en waar je meer helderheid over zou willen verkrijgen. Het kan heel verhelderend en inzichtgevend zijn om hier samen in een sessie samen systemisch naar te kijken.